Viete čím sa zaoberajú eko architekti?

Eko architekti, projektanti a poradcovia patria do skupiny ľudí  s architektonickou praxou, ktorá sa špecializuje na takzvaný eko-dizajn, čiže ekologicky šetrné, zelené budovy a príbuzné projekty. Prioritným záujmom eko architektov je projektovanie berúce ohľad na rýchlo sa ničiace životné prostredie a zväčšujúce sa sociálne rozdiely.

Kameň, íl, piesok, slama, trstina, klasy, fľaše... to je svet, ktorým žijú eko architekti. Pomocou projektovania stavieb z recyklovateľných materiálov vytvárajú úžasné diela. Stavby, ktoré pomáhajú ľuďom získať prístup ku kvalitnému bývaniu s minimálnymi prostriedkami.

Rozdiel medzi prácou architekta a ekoarchitekta

Práca architekta a eko architekta je samozrejme takmer vo všetkom podobná. Eko architekt sa však v oveľa väčšej miere musí zaoberať číslami a výpočtami. Stavebný materiál (napríklad slama) nie je normovaný a na rozdiel od tvárnic nemá fixne dané napríklad záťažové skúšky.  Sústavné vzdelávanie a neustála aktualizácia vedomostí eko architekta sú teda neoddeliteľnou súčasťou jeho praxe. Moderná architektúra, zaoberajúca sa výstavbou budov z prírodných materiálov čerpá svoje poznatky z dávnej histórie, kedy boli takýmto spôsobom postavené prakticky všetky stavby. Jednou z prvých otázok na projektanta či architekta pri predstavovaní jeho projektu býva, že koľko rokov jeho stavba vydrží. Aká je jej životnosť? Odpoveď treba hľadať v histórií.

Poznáme napríklad množstvo hlinených stavieb, ktoré sú tu stáročia. 300 – 400 rokov staré budovy v Cape Manor  sú relatívne mladé, ak si zoberieme 1000 ročné poschodové stavby z Jemenu, postavené z ílu. Dokonca časti Veľkého čínskeho múru sú hlinené a takmer na nich nevidno, že by ich nahlodal zub času. Architekti tak majú možnosť sledovať historické stavebné postupy a aplikovať ich v súčasnej stavebnej praxi.

Dnes  sú obľúbeným  stavebným materiálom balíky slamy, ktoré majú tiež svoju bohatú históriu. Ak vezmeme do úvahy, že spôsob projektovania a výstavby objektov zo slamených blokov mohol začať len s príchodom lisovacích strojov, musíme uznať, že v tej dobe to bol jedinečný ťah. V roku 1903 bol postavený z balíkov slamy v Nebraske takzvaný Burkeho dom, ktorý dodnes prežíva v dobrom stave aj napriek tomu, že bol desaťročia opustený.

Zoznam architektov a projektantov môžete nájsť aj v kategórii Katalógu stavebných firiem na stránkach Stavebnik.sk Okrem toho môžete na týchto stránkach zadať naraz dopyt viacerým architektonickým firmám.

Architekti, zaoberajúci sa eko-dizajnom tak majú neuveriteľné množstvo zdrojov, z ktorých môžu čerpať. Moderný trend návratu k prírode a prírodným materiálom dáva zelenú ich projektom a tie sú v dnešnej dobe čoraz žiadanejšie a to nielen pri malých stavbách, ale aj väčších (reštaurácie, hotely). Známe sú tiež sídla spoločností, ktoré boli postavené na báze tradičných prírodných materiálov.

Eko architekti vo svojich projektoch vo veľkej miere zohľadňujú miesto, kde bude stavba stáť. Ak má byť dom naozaj lacný, musí sa počítať s materiálmi ľahko dostupnými v najbližšom okolí stavby. Miestne zdroje ponúkajú v mnohých prípadoch všetko. Aj prakticky nevyužitá pôda s množstvom kamenia a ílu sa dá vhodne použiť v symbióze s pieskom, slamou, trstinou a podobne. Prírodné stavby sú tak často hybridného charakteru, pri ktorom má každý druh prírodného materiálu svoje opodstatnené využitie. Hlavné slovo má samozrejme projektant. Ten presne vie čo a ako použiť. Preto je jeho práca neoceniteľná. Navyše je jeho projektovanie v prísnom súlade s ochranou prírody.

V procese návrhu sa berie do úvahy, že človek takmer vždy ohrozuje už v procese navrhovania akýchkoľvek materiálov životné prostredie našej planéty. Pre eko-dizajn však platia tie najprísnejšie parametre. Termín zviazaná spotreba energie znamená celkový súčet energie, potrebnej na výrobu, dodávku a využitie stavebného materiálu (ťažba surovín, spôsob dopravy, výroba, montáž, inštalácia, kapitálové náklady a ostatné náklady). Táto spotreba však nesmie presiahnuť určitý limit. Prírodní architekti  tak priniesli spôsob výstavby odlišný od megalomanských projektov, kde sa nehľadelo na životné prostredie, náklady, znečisťovanie ovzdušia  a podobné ukazovatele. Posunuli výstavbu budov do sféry ochrany prírody. Nespočetné ocenenia za ich projekty sú jednoznačným dôkazom, že sa im to darí.

Mohol by vás tiež zaujímať článok Trendy v architektúre rodinných domov


Foto: greenpassivesolar.com
(i.n)