Architekti a projektanti

Moderní architekti

 

Architekti a moderná architektúra Architekti dneška musia vedieť spojiť minulosť s budúcnosťou cez prítomnosť. Možno sa táto veta zdá až príliš nelogická, kým sa nad ňou hlbšie nezamyslíme. Nasledujúce riadky budú venované ľuďom s jedným z najzodpovednejších , najkreatívnejších ale aj najťažších nevýrobných povolaní – architektom.

Moderná doba by mala uľahčovať prácu projektantov a architektov aj vďaka úžasnému počítačovému boomu, ktorý pre nich prináša grafické programy, zložitý software, utility a mnohé iné veci,  ktoré dokážu vychrliť množstvo návrhov, plánov a vizualizácií stavieb bez potreby zložitých meraní a výpočtov. V určitom zmysle je to vítaná pomoc. Ale... Vždy sa nájde nejaké ale.

Ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia existovali seriózne prognózy o hypermoderných stavbách a stavebných materiáloch budúcnosti. Hovorilo sa v nich napríklad o futuristických stavbách, ktoré vyrastú takpovediac samé vďaka superstavebným materiálom, ktoré sa „naočkujú“ na základnú konštrukciu domu a potom ju pokryjú, ako živý koral, ktorý po čase stvrdne na kameň. Alebo o stavebných robotoch, ktorí budú projektanti, architekti, geodeti, stavbári, inštalatéri, elektrikári a stavebné stroje zároveň.  Nestalo sa tak.

Máme za sebou viac, ako desaťročie nového milénia. A tiež dobu, kedy sa takéto smelé plány brali celkom vážne. Súčasnosť je úplne iná. Ľudstvo si totiž uvedomilo hrozbu rapídneho poklesu neobnoviteľných a v mnohých prípadoch tiež obnoviteľných zdrojov tejto planéty. Zistili sme, že ak chceme našim potomkom zanechať Zem, na ktorej sa aspoň bude dať prežiť, ak nie komfortne žiť, musíme premýšľať ekologicky. Možno že dnes už existuje pena, ktorá by dokázala stvoriť dom tak, ako sme spomínali pri vízií s koralom. To, čo neexistuje, je spôsob jej výroby a použitia tak, aby sa do ovzdušia neuvoľňovali nebezpečné toxíny a chemické splodiny, ktoré by nás časom pochovali.

 

architekti a projektanti

 

Architekti a ekológia


Moderní architekti teda musia pracovať a myslieť hlavne ekologicky. Musia sa vracať k odkazu dávnych čias a zakomponovať do svojich projektov pre niekoho prahistorické technológie a materiály. Vraciame sa späť k prírode. Koho by napadlo, že sa dnes opäť na stavebné výslnie dostanú materiály, ako slama, hlina, kameň, nepálené tehly a podobne?  A presne to sa deje. Moderný architekt nie je v žiadnom prípade nejaký človiečik, zatvorený v teplej kancelárií pri rysovacej doske. Musí ovládať nielen projektovanie, ale aj iné vedecké odvetvia. K nim v súčasnosti patrí okrem matematiky a geometrie aj fyzika, meteorológia, hydrológia, geológia, dynamika, termodynamika, akustika, statika... a to je len zlomok odborností, v ktorých musí byť doslova v obraze.

Architektom sa človek nestane vyštudovaním vysokej školy, ani prečítaním množstva najodbornejšej literatúry. Architektúrou musí jednoducho žiť. Po celý život. Tak, ako lekár musí zdolávať atestácie, zoznamovať sa denne s novinkami, hľadať, bádať, počítať, skúmať, skúšať. Dôležitou je okrem praxe aj potreba spoznávania nových stavebných technológií a (aj keď sa to bude zdať divné) naučiť sa aspoň základným manažérskym schopnostiam. Áno. Dnes nie je architekt  samotári. Musí si vytvoriť tím ľudí, s ktorými bude spolupracovať pri každom projekte. A keď má niekoho riadiť, tak by to mal vedieť. Manažérske riadenie musí obsahovať u architektov schopnosť plánovať, organizovať aj ovplyvňovať. A toto sa dá najlepšie naučiť praxou a nie formálnym štúdiom.

Prečo je to tak zložité? Projektovanie stavieb dneška zahŕňa v sebe množstvo úkonov, ktoré by jednotlivec sám nezvládol. Zvlášť, ako ho tlačí čas. Pri moderných stavbách a hlavne tých s ekologickým prívlastkom musia architekti zohľadniť prírodné faktory (pohyb slnka, skladbu podložia, orientáciu a členitosť stavebného pozemku, meteorologické prvky a podobne), tiež štruktúru netradičných materiálov vo vzťahu k ich namáhaniu (pod pojmom netradičné materiály by sme si skôr mali predstaviť tradičné – drevo, hlina, kameň). Ale tiež mnoho fyzikálnych faktorov, ktoré sa už dnes nedajú obísť (tepelné mosty, úniky tepla a podobne).


Ak hľadáte renomovaného architekta alebo architektonickú kanceláriu vo vašom okolí, nájsť ju môžete aj v stavebnom katalógu Architekt, architekti na Stavebnik.sk - špecializovanom portáli o stavebníctve. Na jeho stránkach môžete tiež zadať dopyt viacerým stavebným firmám.

Ako teda byť dobrým architektom? Vlastne jednoducho. Musí sa v tej práci nájsť, musí ho to baviť. Z psychologického hľadiska je to jasné – ak nájde človek v nejakej práci zaľúbenie, snaží sa byť v nej dobrý, dokonca najlepší. Toto je ten najsprávnejší smer. Smer plný vonkajších a vnútorných inšpirácií, nápadov na terénne úpravy okolia a podobne. Smer zameraný na udržateľnosť zdrojov. V západných krajinách má tento moderná architektúra pomenovanie – „wow efect“. A architekti, uberajúci sa týmto smerom sú Páni architekti.

Viac sa o práci architektov a tiež smerovaní architektúry dočítate v sekcii Projekty a výstavba domov

(i.n)